bilderkommer.jpg

Pågående prosjekt

Eide sykehjem

Pågående innredningsprosjekt, fase 1 knyttet til byggeprosjektet, fase 2 knyttet til brukerprosjekt med innkjøp med mer. Inneholder 31 beboerrom, felles arealer bla storstue i 1.etasje med mer. Innflytting i løpet av 2021. I samarbeid med HRTB Arkitekter AS.

bergheim2.jpg

Vunnet konkurranse

Bergheim bo- og aktivitetssenter

Vunnet konkurranse om innredning av nytt sykehjem med plass til 96 leiligheter og dagtilbud til ytterligere 24 personer, totalt 10.200 m2, innflyttet høsten 2019.

bilderkommer.jpg

Tromsø kommune

Tromsø Helsehus

Innredning av helsehus i Tromsø, oppdragsgiver Tromsø kommune, innflyttet høsten 2017, innredning av helsehus bestående av fellesarealer med treningsrom og 69 beboerrom, videre kontorer, møterom og personalrom for ansatte. Prosjektet ble gjort i samarbeid med Katrine K AS.

bilderkommer.jpg

Oslo kommune Sykehjemsetaten

Stovnerhjemmet

Rammeavtale med SYE, vinner av første mini-konkurranse, Linda Evensen Design LTD i samarbeid med Andersen Interiørarkitekter MNIL AS og k3 AS interiørarkitekter. Prosjektering av interiør/ innredning av Stovnerhjemmet, 151 beboerrom med tilhørende fellesarealer. Møbleringsplaner, skjema av all fast innredning, kostnadsoverslag for komplett levering av alt brukerutstyr, herunder, møbler og løst inventar i tillegg til utstyr til alle spesialrom, beskrivelser for utsending på EØS-anbud/ innkjøp via rammeavtaler. Farge- materialoversikt.

otium1.jpg

Tromsø kommune

Sykehjem med omsorgsboliger, 137 beboerrom, hjemmebaserte tjenester, helsesøster for ungdom og administrasjon for sykehjemmet.
Møbleringsplaner, skjema av all fast innredning, kostnadsoverslag for komplett levering av alt brukerutstyr, herunder, møbler og løst inventar i tillegg til utstyr til alle spesialrom, sjekkliste for grensesnitt mellom bygg- og brukerutstyr. Farge- materialoversikt. Beskrivelser og underlag for utsending på EØS-anbud. Samarbeid med k3 AS. Påbegynt i 2015, ferdigstilt 2018/ 2019.

ullerud5.jpg

Drøbak kommune