top of page

Kontakt

Andersen Interiørarkitekter AS

Firmaet ble etab­lert 01.10.13 av Kari Cecilie Andersen. Andersen kommer fra tidli­gere Andersen & Flåte AS inte­ri­ør­ar­ki­tekter, der hun var medeier og ansatt fra oppstarten i 1991. Etter diplom fra SHKS i 1985 begynte Andersen som inte­ri­ør­ar­ki­tekt hos Arki­forum arki­tekter AS, og i tillegg var hun i to år, før etab­le­ringen av Andersen & Flåte AS, medeier i firmaet Kaleido­skop AS. Med sin lange fartstid innenfor fagom­rådet inte­ri­ør­ar­ki­tektur har Andersen oppar­beidet seg allsidig kompe­tanse og bred erfa­ring, og vil i nytt firma kunne tilby de samme tjenester som tidli­gere.

Yvonne Lindahl har en bachel­or­grad i inte­ri­ør­ar­ki­tektur hos Høyskolen Kristiania, og har jobbet for Andersen Interiørarkitekter siden 2017. Hun er kontorets DAK-ansvarlige, og besitter høy kompetanse i Archicad og andre relevante programvarer. I tillegg er hun vant til å ta rollen som prosjektleder og jobber tett opp mot brukere, byggherre, entreprenører og andre samarbeidspartnere. Lindahl innehar kompetanse i 2D og 3D-leveranser og har erfaring med tverrfaglige plattformer som Bimsync og Dalux. Lindahl er etter på grunnlag av sin brede arbeidserfaring tatt opp som et fullverdig medlem i NIL (Norske interiørarkitekters landsforbund) og er inne i sitt fjerde år som styremedlem i NIL Oslogruppen.  

Her finner du oss

Harbitzallèen 5, Tribe kontorfellesskap

Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter AS sitter på "Tribe" kontorfellesskap i Harbitz Torg, og deler kontor med interiørarkitekt og samarbeidspartner KatrineK AS v/ Katrine Kris­ti­ansen.

Kontakt

Ta gjerne kontakt for en ufor­plik­tende prat om du lurer på om vi kan hjelpe i forbin­delse med prosjektet du står overfor.

 

Vi gleder oss til å høre fra deg :-)

Yvonne_edited_edited.jpg
Kari_edited.jpg

andersen interiørarkitekter

Kari Cecilie Andersen

Daglig leder / Interiørarkitekt MNIL

Mobil: 926 41 761

Epost: kca@aintark.no

Yvonne Lindahl Czapka

Interiørarkitekt MNIL

 

Mobil: 472 817 78

Epost: yl@aintark.no

bottom of page