Kontakt

Andersen Interiørarkitekter AS

Firmaet ble etab­lert 01.10.13 av Kari Cecilie Andersen. Andersen kommer fra tidli­gere Andersen & Flåte AS inte­ri­ør­ar­ki­tekter, der hun var medeier og ansatt fra oppstarten i 1991. Etter diplom fra SHKS i 1985 begynte Andersen som inte­ri­ør­ar­ki­tekt hos Arki­forum arki­tekter AS, og i tillegg var hun i to år, før etab­le­ringen av Andersen & Flåte AS, medeier i firmaet Kaleido­skop AS. Med sin lange fartstid innenfor fagom­rådet inte­ri­ør­ar­ki­tektur har Andersen oppar­beidet seg allsidig kompe­tanse og bred erfa­ring, og vil i nytt firma kunne tilby de samme tjenester som tidli­gere.

Fra og med 01.06.19 består firmaet av daglig leder og eier av firmaet Kari Cecilie Andersen og ansatt Yvonne Lindahl som har en bachel­or­grad i inte­ri­ør­ar­ki­tektur, samt noen år med erfa­ring som selv­stendig nærings­dri­vende. 

Andersen interiørarkitekter AS deler kontor med interiørarkitekt og samarbeidspartner KatrineK AS. 

Her finner du oss

Harbitzallèen 5, Tribe kontorfellesskap

Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter AS sitter på "Tribe" kontorfellesskap i Harbitz Torg, og deler kontor med interiørarkitekt KatrineK AS v/ Katrine Kris­ti­ansen.

Kontakt

Ta gjerne kontakt for en ufor­plik­tende prat om du lurer på om vi kan hjelpe i forbin­delse med prosjektet du står overfor.

 

Vi gleder oss til å høre fra deg :-)

Yvonne_edited_edited.jpg
Kari_edited.jpg

andersen interiørarkitekter

Kari Cecilie Andersen

Daglig leder / Interiørarkitekt MNIL

Mobil: 926 41 761

Epost: kca@aintark.no

Yvonne Lindahl

DAK-ansvarlig/ Interiørarkitekt BA

 

Mobil: 472 817 78

Epost: yl@aintark.no