top of page

Kontakt

Andersen Interiørarkitekter AS

Firmaet ble etab­lert i 2013 av interiørarkitekt MNIL Kari Cecilie Andersen. Andersen kommer fra tidli­gere Andersen & Flåte AS inte­ri­ør­ar­ki­tekter, der hun var medeier og ansatt fra oppstarten i 1991. Etter diplom fra SHKS i 1985 begynte Andersen som inte­ri­ør­ar­ki­tekt hos Arki­forum arki­tekter AS, og i tillegg var hun i to år, før etab­le­ringen av Andersen & Flåte AS, medeier i firmaet Kaleido­skop AS. Med sin lange fartstid innenfor fagom­rådet inte­ri­ør­ar­ki­tektur har Andersen oppar­beidet seg allsidig kompe­tanse og bred erfa­ring, særlig innen næring og kontorer, helse, kultur og undervisning. 

Her finner du oss

Drammensveien 130, inngang C6, 0277 Oslo 

Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter AS sitter i kontorfellesskap med interiørarkitekt og samarbeidspartner KatrineK AS v/ Katrine Kris­ti­ansen og Cilli's Consept AS v/ Cecilie Grue

Kontakt

Ta gjerne kontakt for en ufor­plik­tende prat om du lurer på om vi kan hjelpe i forbin­delse med prosjektet du står overfor.

 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Kari_edited.jpg

Kari Cecilie Andersen

Daglig leder / Interiørarkitekt MNIL

Mobil: 926 41 761

Epost: kca@aintark.no

bottom of page