Kontakt

Her finner du oss

Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS har etab­lert seg i et hyggelig kontor­fel­les­skap på Tribe co-working sammen med KatrineK Inte­ri­ør­ar­ki­tekt AS v/ Katrine Kris­ti­ansen med beliggenhet rett ved Hoff holdeplass. 

Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS jobber med alle sider av faget, og vil i nytt firma kunne tilby utvidet kompe­tanse med henblikk på de firmaer som er repre­sen­tert i kontor­fel­les­skapet.

Ta gjerne kontakt for en ufor­plik­tende prat om du lurer på om vi kan hjelpe i forbin­delse med prosjektet du står overfor.

Kontakt

 

Daglig leder

Kari Cecilie Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekt MNIL
Mobil: 926 41 761
Epost: kca@aintark.no

 

Ansatt

Yvonne Lindahl BA
Mobil: 472 817 78
Epost: yl@aintark.no