Plan_edited.jpg

Pågående prosjekt

Vestby Kulturkvartal

Pågående innredningsprosjekt i forbindelse med etablering av nytt kultursenter i Vestby, ca 11000kvm fordelt på fem etasjer. Kultursenteret skal bli et estetisk og arkitektonisk signalbygg som skal fungere som et inkluderende samlingspunkt i kommunen. Det skal være en møteplass for alle, og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. Bygget vil inneholde bibliotek, kulturskole, storsal, fleksisal, kafé og kontorer. Vi er engasjert i prosjektering av fast og løst inventar i samarbeid med L2 Arkitekter. Fase 1 (skisseprosjekt) og 2 (forprosjekt) ferdig. Pågående fase 3 (detaljprosektering). Kultursenteret er planlagt ferdigstilt i 2023.

plan_edited.jpg

Pågående prosjekt

Nytt nærings- og tenestesenter i Modalen

Pågående innredningsprosjekt for Modalen kommune. I samarbeid med HRTB Arkitekter AS. Næringsbygg med 47 arbeidsplasser, kommunestyresal, formannskapssal, næringslokaler med mer. Innflytting i 2021. 

Kartsenter_interiør.jpg

Nasjonalbiblioteket / Entra AS

nasjonalbibliotek.jpg

Oppgradering av fellesarealer

Halden gamle rådhus.jpg

Oppgradering og rehabilitering

Bistand i forb med oppgradering og rehabilitering av det gamle rådhuset, videre innredning av nytt servicetorg i kommunehuset. Skjema av ny skranke og forslag til møblering og møbler både på servicetorget og i rådhuset, i tillegg bistand i forbindelse med valg av farger og materialer.

2014-05-05 10.36.05.jpg

Kristiansand kommune, verneverdig bygg

IMG_1523.JPG

Lørenskog kommune

bibliotek4.JPG

Fokus kvartalet