top of page

Oppgradering av fellesarealer på Nasjonalbiblioteket

Andersen interiørarkitekter ble i 2016 engasjert av Entra ASA i forbindelse med oppgradering av fellesarealer i Nasjonalbiblioteket. Herunder design av ny resepsjon, bokhyller mm, innredning av loungeområder, ny kafe og forsamlingssaler mm. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med KatrineK AS, interiørarkitekt og sivilarkitekt MNAL Sindre Hakstad på bakgrunn av en rammeavtale som vi fikk samme år. Det ble brukt mye tid opp mot antikvariske myndigheter i forbindelse med gjennomføringen, da alle innvendige overflater er fredet, slik at alle installasjoner som er gjort lar seg reversere uten at de «setter merker».

bottom of page