top of page

Kongeveien skole

tidligere "Idd" skole

Bistand i forbindelse med innredning av ny barneskole. Herunder møbleringsplaner, skjema av all fast innredning, farger og materialer innvendig og for fast innredning. Engasjert av AF-gruppen/ SG-arkitekter. Ferdigstilt i 2018.

bottom of page