Ullerud helsebygg

Omsorgsboliger / Sykehjem i Drøbak kommune

Linda Evensen Design LTD vant konkurranse i samarbeid med Andersen interiørarkitekter MNIL AS og k3 AS : innredning av Ullerud sykehjem i Drøbak, innflyttet høsten 2017. Sykehjem med omsorgsboliger, 125 beboerrom, fellesarealer og administrasjon for sykehjemmet.
Møbleringsplaner, skjema av all fast innredning, kostnadsoverslag for levering av alt brukerutstyr, herunder, møbler og løst inventar i tillegg til utstyr til alle spesialrom, sjekkliste for grensesnitt mellom bygg- og brukerutstyr. Farge- materialoversikt. Anbudsgrunnlag for utsendelse på EØS-anbud.