top of page

Ramstad skole

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Innredning av tilbygg/ utvidelse av Ramstad skole til 8 parallell, trinn 1 innflyttet august 2016, byggetrinn 2 var ferdig til skolestart 2017,

Samarbeid med k3 AS.

bottom of page