top of page

Otium

Tromsø kommune / HRTB Arkitekter AS

Sykehjem med omsorgsboliger, 137 beboerrom, hjemmebaserte tjenester, helsesøster for ungdom og administrasjon for sykehjemmet.
Møbleringsplaner, skjema av all fast innredning, kostnadsoverslag for komplett levering av alt brukerutstyr, herunder, møbler og løst inventar i tillegg til utstyr til alle spesialrom, sjekkliste for grensesnitt mellom bygg- og brukerutstyr. Farge- materialoversikt. Beskrivelser og underlag for utsending på EØS-anbud. Samarbeid med k3 AS. Påbegynt i 2015, ferdigstilt 2018/ 2019.

bottom of page