top of page

Oslo tinghus

Etablering og oppgradering av sosiale soner i kontorarealer for de ansatte i tingretten i Oslo. 

bottom of page