top of page

Bergheim bo- og aktivitetssenter

Vunnet konkurranse om innredning av nytt sykehjem med plass til 96 leiligheter og dagtilbud til ytterligere 24 personer, totalt 10.200 m2, innflyttet høsten 2019.

bottom of page