top of page

Innredning av fellesarealer på Harbitz Torg kontorbygg

ca 4000kvm fordelt på U-etg og 1 etg

Oppdragsgiver: Møller Eiendom. Vunnet konkurranse om innredning av fellesarealer i kontorbyggets første etasje og underetasje. Skjemategninger av fast inventar samt beskrivelse, kvalitetssikring og oppføling av løst inventar, til kafè, kantine, på møteromssenter, vrimlearealer, chambre separet, resepsjon, og ventearealer. I underetasjen ble det tegnet forslag til merking og farger i bilparkering, sykkelparkering samt innredning av dame- og herregarderobe. I tillegg har vi blitt engasjert av Møller til å gjennomgøre mulighetsstudier og tegne ut tilpassede layout for potensielle leietakere i forskjellige etasjer i bygget. Ferdigstilt i 2020.

bottom of page