top of page

Nytt Kartsenter i Nasjonalbiblioteket

I 2018-2019 tegnet og innredet vi et nytt kartsenter i Nasjonalbiblioteket, senteret gir rom for utstilling/ fremvisning av ca 2000 kart, kart som er overført fra DNB Sparebankstiftelsen til NB, kjøpt fra Ginsberg, amerikansk samler av norske og nordiske kart. Alle innredninger som montere og hyller ble tegnet av oss og skreddersydd av snekker for å kunne tilpasses de strenge kravene disse gamle kartene har. Føringer både for sikkerhet, klima og lys hadde høyt fokus, i tillegg ble det brukt mye tid i samarbeid med antikvariske myndigheter med tanke på at kartsenteret ble etablert i «bakgården» av den fredede bygget. Kartsenteret ble gjennomført som en frittstående konstruksjon som ikke berører de fredede omkringliggende fasadene. Senteret er åpent for publikum, kartsenteret ble tatt i bruk høsten 2019.

bottom of page