Næringsbygg - Hafslund ECO / Elvia

Oppdragsgiver: Hafslund ECO / Elvia

Kvm: xxx

Ferdigstilt: Våren 2020

Camp stoler og bord i en sosial sone_ Fo
Fjell_konferansestoler_og_Kvart_møtebor
Senso 1,5 seter og S bord_ Fora Form LR.
Planet stol og S bord i et stillerom_ Fo
Stillestoner med Senso 1,5 setere med S
Kreativ arbeidsrom med Knekk bord og kra
Arbeidssone med Knekk krakker og Kvart b