top of page

Nytt hovedkontor for Hafslund Eco & Elvia på Harbitz Torg

ca 9000kvm over fem etasjer

Innredning av Hafslund respektive Elvia sitt nye hovedkontor på Harbitz Torg i Oslo, herunder blant annet planlegge layout og arbeidsplass konsept basert på ABW, med hovedsakelig åpne kontorlandskaper tilknyttet tilstrekkelig med sosiale soner, stillerom, møterom og multirom etc. Deltagelse i brukermøter. Skjemategninger av fast inventar, så som tekjøkken, toaletter, garderober etc, Beskrivelser, kvalitetssikring og oppfølging av løst inventar i alle soner. Foreslå farger og materialer på fast og løst inventar, gulv og overflater på dører. Oppstart av skisseprosjekt i 2017.

Både Hafslund Eco og Elvia overtok sine lokaler sommaren/høsten 2020.

bottom of page