Project Description

Nye kontorer for VG i Akersgata 55, Oslo.

Oppdrags­giver: Schib­sted Eiendom AS / VG.

Stør­relse: 9.200 m², 650 arbeids­plasser.
Ferdig­stilt: 2014.

Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS har hatt ansvar for innred­ningen av VG sine nye kontorer i Akers­gata 55. Firmaet har designet og skred­der­sydd innred­ning til både felles­arealer og arbeids­arealer, her nevnes bla sitteam­fier og ståbord i sosial sone, garde­ro­be­løs­ninger og nye tekjøkken, egen folie­ring til alle glass­vegger og foto­ta­peter til støtterom. Inte­ri­ør­ar­ki­tekten fulgte prosjektet fra tidlig fase mot utbygger til ferdig­be­fa­ring og innflyt­ting i nye lokaler. Firmaet stod også for utar­bei­delse av underlag for innhen­ting av priser for løst og fast inventar, og var delaktig ved den kunst­ne­riske utsmyk­ningen.