Project Description

Nytt Helsehus i Tromsø.

Oppdrags­giver: Tromsø kommune.
Stør­relse: Ca 5600 m² og 60 senge­plasser.
Ferdig­stilles: 2016 / 2017.

Om prosjektet: Innred­ning av nytt Helsehus i Tromsø. Plan­løs­ninger og farger og mate­rialer for både beboerrom og felles­arealer, i tillegg til forslag og beskri­velse av alt løst inventar.

Galleri