Project Description

Rommen skole-og kultur­senter.
Oppdrags­giver: Oslo kommune/ L2 Arki­tekter AS.
Ferdig­stilt: 2010.
Stør­relse: 11.000 m².

Om prosjektet: Innred­ning av baser 1 – 10 trinn, felles­om­råder, kafe, bibliotek, spesialrom, admi­ni­stra­sjon, perso­nal­av­de­ling, musikk­skole.

Inte­ri­ør­ar­ki­tekten hadde hoved­an­svar for utfor­ming av inte­riør; utteg­ning av møble­rings­planer, design av fast innred­ning og løst inventar.

Arbeidet innebar i tillegg plan­leg­ging av alle farger og mate­rialer herunder bygningstil­knyt­tede over­flater.

Utar­bei­delse av EØS-anbud for løst og fast inventar.

Gjen­nom­ført i tidli­gere Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS

Galleri