Project Description

Ombygging og tilbygg til Ramstad skole i Bærum.

Oppdrags­giver: Bærum kommune.
Stør­relse: Ca 2000 – m2.
Ferdig­stilles: Trinn 1 skole­start 2016, trinn 2 skole­start 2017.

Om prosjektet: Innred­ning av under­vis­ningsrom, admi­ni­stra­sjon, felles­arealer og diverse spesialrom. Utvik­ling av konsept for farger og mate­rialer samt beskri­velse av løst inventar. Samar­beid med KatrineK AS

Galleri