Project Description

Evry, ny flerbrukskantine med mer.

Oppdrags­giver: Evry AS.
Stør­relse: Ca 500 m².
Ferdig­stilles: September 2016.

Om prosjektet: Oppgra­de­ring av diverse felles­arealer; kantine, resep­sjon, kaffebar og utstil­lings­om­råde.

Inte­ri­ør­ar­ki­tekt har ansvar for plan­løs­ning av kantine med spise- møte­areal, design av skred­der­sydde rom i rom og annen innred­ning. Forslag til alle løse møbler, farger og mate­rialer. Prosjektet gjøres i samar­beid med KatrineK AS og i resep­sjon og utstil­lings­om­råde med Void AS.

Galleri