Project Description

Hokksund ungdomsskole.

Oppdrags­giver: Øvre Eiker Kommune / L2 Arki­tekter.
Stør­relse: 7.000 m².
Ferdig­stilt: 2012.

Om prosjektet: Hoved­an­svar for utfor­ming av inte­riør, utteg­ning av møble­rings­planer, design av fast innred­ning og løst inventar.
Arbeidet innebar i tillegg plan­leg­ging av alle farger og mate­rialer herunder bygningstil­knyt­tede over­flater.

Utar­bei­delse av EØS-anbud for løst og fast inventar. Design av folie­ring av glass­vegger. Prosjekt gjen­nom­ført i
tidli­gere Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS.

Galleri