Project Description

Hafslund Kundeservice Drammensveien 145.

Oppdrags­giver: Hafs­lund Kunde­ser­vice.
Stør­relse: 1500 m², ca 100 arbeids­plasser.
Ferdig­stilt: Juni 2016.

Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for innred­ningen av Hafs­lund Kunde­ser­vice sine nye lokaler i Dram­mens vn 145.

Andersen har jobbet tett med oppdrags­giver når det gjelder utar­bei­delsen av møble­rings­planer. Videre besto jobben i utar­bei­delse av konsept for farger og mate­rialer i tillegg til utvel­gelse av løst inventar.

Inte­ri­ør­ar­ki­tekten fulgte prosjektet fra tidlig fase mot utbygger til ferdig­be­fa­ring og innflyt­ting i nye lokaler.

Galleri