Project Description

Grenseveien 86 og 88.

Oppdrags­giver: Gasmann Eiendom AS.
Stør­relse: Ca 500- 1000 m².
Ferdig­stilles: 2016 / 2017.

Om prosjektet: Oppgra­de­ring av diverse felles­arealer i begge byggene. Her nevnes; resep­sjon og inngangs­parti med felles møte­rom­senter, nytt garde­robe­an­legg i tillegg til sykkel­par­ke­ring og trimrom, videre ny lounge som tilleggs­areal til kantine. Forslag til farger og mate­rialer, design av skred­der­sydd innred­ning som for eksempel resep­sjons­disk, forslag til belys­ning og alt løst inventar. Prosjektet gjøres i samar­beid med KatrineK AS.

Galleri