Project Description

Forskningsparken Blindern.

Oppdrags­giver: Forsk­nings­parken / Ciens.
Stør­relse: 500 m².
Ferdig­stilt: 2013.

Om prosjektet: Den gang Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for oppgra­de­ring og supple­ring av diverse felles­arealer.

Herunder nevnes, resep­sjons­disk, serve­rings­disk i kantine.

Design og utfor­ming av folie­ring på glass­vegger.

Galleri