Project Description

SCA hygiene products AS, Grenseveien 92.

Oppdrags­giver: SCA hygiene products AS.
Ferdig­stilt: 2015.
Stør­relse: 45 arbeids­plasser, 800 m².

Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for innred­ningen av SCA sine nye lokaler i Grense­veien 92.

Det har vært et tett samar­beid med oppdrags­giver når det gjelder utar­bei­delsen av møble­rings­planer. Videre besto jobben i utar­bei­delse av konsept for farger og mate­rialer i tillegg til utvel­gelse av løst inventar.

Inte­ri­ør­ar­ki­tekten fulgte prosjektet fra tidlig fase mot utbygger til ferdig­be­fa­ring og innflyt­ting i nye lokaler.

Galleri