top of page

Om oss

Historie

Firmaet ble etab­lert 01.10.13 av Kari Cecilie Andersen. Andersen kommer fra tidli­gere Andersen & Flåte AS inte­ri­ør­ar­ki­tekter, der hun var medeier og ansatt fra oppstarten i 1991. Etter diplom fra SHKS i 1985 begynte Andersen som inte­ri­ør­ar­ki­tekt hos Arki­forum arki­tekter AS, og i tillegg var hun i to år, før etab­le­ringen av Andersen & Flåte AS, medeier i firmaet Kaleido­skop AS. Med sin lange fartstid innenfor fagom­rådet inte­ri­ør­ar­ki­tektur har Andersen oppar­beidet seg allsidig kompe­tanse og bred erfa­ring, og vil i nytt firma kunne tilby de samme tjenester som tidli­gere.

Fra og med 01.06.19 består firmaet av daglig leder og eier av firmaet Kari Cecilie Andersen og interiørarkitekt Yvonne Lindahl som har en bachel­or­grad i inte­ri­ør­ar­ki­tektur, samt noen år med erfa­ring som selv­stendig nærings­dri­vende. 

Andersen interiørarkitekter AS deler kontor med interiørarkitekt og samarbeidspartner KatrineK AS. 

Ansatt / CAD-ansvarlig

Yvonne Lindahl
yl@aintark.no
+47 47281778

Daglig leder

Kari Cecilie Andersen
kca@aintark.no
+47 926 41 761 

bottom of page