top of page

Vestby kulturkvartal

ca 11.000kvm

Innredningsprosjekt i forbindelse med etablering av nytt kultursenter i Vestby, ca 11000kvm fordelt på fem etasjer. Kultursenteret skal bli et estetisk og arkitektonisk signalbygg som skal fungere som et inkluderende samlingspunkt i kommunen. Det skal være en møteplass for alle, og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. Bygget vil inneholde bibliotek, kulturskole, storsal, fleksisal, kafé og kontorer. Vi er engasjert i prosjektering av fast og løst inventar i samarbeid med                L2 Arkitekter.  Kultursenteret ble ferdigstilt i august 2023.

 

https://www.vestby.kommune.no/vestby-kulturkvartal.531649.no.html

bottom of page