top of page

Vestby kulturkvartal

ca 11.000kvm

Pågående innredningsprosjekt i forbindelse med etablering av nytt kultursenter i Vestby, ca 11000kvm fordelt på fem etasjer. Kultursenteret skal bli et estetisk og arkitektonisk signalbygg som skal fungere som et inkluderende samlingspunkt i kommunen. Det skal være en møteplass for alle, og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. Bygget vil inneholde bibliotek, kulturskole, storsal, fleksisal, kafé og kontorer. Vi er engasjert i prosjektering av fast og løst inventar i samarbeid med L2 Arkitekter. Fase 1 (skisseprosjekt) og 2 (forprosjekt) ferdig. Pågående fase 3 (detaljprosektering). Kultursenteret er planlagt ferdigstilt i 2023.

Bildet er lånt fra hjemmesiden til Vestby Kommune. 

https://www.vestby.kommune.no/vestby-kulturkvartal.531649.no.html

bottom of page