top of page

Hovedkontor for AS Backe (Backe-gruppen)

Siden 2022 har vi jobbet med innredning av nytt hovedkontor for AS Backe på Lysaker torg, i samarbeid med Katrine K AS. Forventet innflytting er satt til desember 2023. 

bottom of page