top of page

Evry

Fornebu, ca 1500 m2

Innredning av ny flerbrukskantine, auditorium, cafè og resepsjon for Evry på Fornebu, Innflyttet 15.september 2016. I samarbeid med k3 AS.

bottom of page